29.7.2016 Členská schodza

29.7.2016 Členská schodza o 19:00 - zasadačka obecný úrad Novoť

29.7.2016 Členská schodza

29.7.2016 Členská schodza o 19:00 - zasadačka obecný úrad Novoť

27.mája 2016 členská schôdza

27.mája 2016  členská schôdza o 19:00 - zasadačka obecný úrad Novoť

27.februára 2016 VČS

27.februára 2016 VČS o 18:00 zasadačka Obecného úradu