Dňa 28. februára 2015 na VČS boli prijatí do Poľ. združenia Novoť noví členovia

Dňa 28. februára 2015 na VČS boli prijatí do Poľ. združenia Novoť pp. Albín Michlík junior a Matúš Kondela. Po slávnostnom pasovaní im bol odovzdaný pasovací list.

Galéria k článku

Výročná členská schôdza dňa 14.2.2014

Na tejto VČS boli prijatý za riadnych členov PZ Novoť pp. Ing.Martin BOBOŇ, Peter DURČAK.

Pasovanie vykonal predseda PZ a zároveň im odovzdal pasovacie listy,ktoré im budú túto prekrásnu
chvíľu pripomínať. Ďalej ich vyzval, aby boli vždy statočnými a čestnými poľovníkmi, ktorí budú zachovávať a dodržiavať poľovnícke zvyky a tradície, a budú aj statočnými a čestnými občanmi našej vlasti.


Galéria k článku


Dňa 16.2.2013 sa konala VČS Poľ. združenia Novoť.

Dňa 16.2.2013 sa konala VČS Poľ. združenia Novoť.

Na tejto výročnej čl. schodzi bol prijatý za riadneho člena PZ novoť p. Bulvas Jozef z Novoti. Pasovanie za člena PZ Novoť vykonal predseda PZ Novoť a zároveň mu odovzdal pasovací list, ktorý mu bude túto prekrásnu chvíľu pripomínat. Ďalej ho vyzval, aby bol nielen statočným a čestným poľovníkov Poľ. združenia Novoť, ale aj statočným a čestným občanom našej vlasti.


Galéria k článku