Odišli z našich radov

Dňa 14.januára 2016 poval pán života a smrti nášho kolegu p. Miroslava Bystričana vo veku nedožitých 38 rokov. Česť jeho pamiatke.
Dňa 22.6.2015 povolal pán života a smrti do večnosti nášho kolegu poľovníka a lesníka Viktora Serdela vo veku 69 rokov. Česť jeho pamiatke.
Dňa 10. marca 2015 povolal pán života a smrti nášho kolegu poľovníka  Štefana Chromuliaka vo veku 62 rokov. Česť jeho pamiatke. Nech odpočíva v pokoji.
Dňa 28. marca 2015 podvečer pán života a smrti povolal nášho kolegu pána Antona BULÁKA vo veku nedožitých 55 rokov. Česť jeho pamiatke. Nech odpočíva v pokoji.