Posvätenie poľovníckej štandarty

Dňa 18. augusta na Oravskom hrade v kaplnke sv. Michala posvätil vdp. dekan Blažej Dibdiak poľovnícku štandartu, resp.zástavu poľovníckemu združeniu Novoť.  Slávnostnú sv.omšu, ktorá bola o 12:00 celebroval vdp. dekan Blažej Dibdiak s vdp. Richardom Ondášom a vdp. Vladimírom Kleinom, našim bývalým duchovným otcom. Po slavnostnej sv. omši nasledoval akt odovzdania poľ. štandarty v sále zbrojnošov za asistencie Juraja Thurza, jeho manželky.


Je to v poradí tretia zástava na Slovensku, druhá na Orave. Len spomeniem že prvá zástava je na Kysuciach, druhá zástava v Oravskej Polhore a tretiu máme my poľovníci z Novoti. Z rúk zástupcu OKO Námestova p.Schneirera Viktora ju prebral predseda Poľ. združenia Novoť Jozef Šimjak, ktorý ju odovzdal zástavníkovi p. Marekovi Pidíkovi a asistencii pp. Pidíkovi Ladislavovi juniorovi a Miroslavovi Poletovi zo slovami: "Odovzdávam pod vašu ochranu a starostlivosť najcennejší symbol nášho poľovníckeho združenia.


(Predseda PZ Novoť Jozef Šimjak prevzal zástavu)

Chráňte ho ako ozajstný poklad pre nás a pre našich následovníkov. "Pred týmto aktom odovzdania poľ. štandarty bolo pasovanie za členov do poľovníckeho združenia Novoť pp. Pidíka Mareka a Buláka Antona, kde ctihodným svedkom bol Juraj Thurzo, ktorý im odovzdal pasovací list.


(Predstaviteľ Juraja Turzu s paní počúva lovecké fanfáry suboru  trubačov Koniferus)


(Predstaviteľ Juraja Turzu predáva predsedovi PZ Novoť Jozefovi Šimjakovi dekret k zástave)


(Hradná listina)


(pasovacie listy)


(pasovacie listy za poľovníka)

Poľovnícku zástavu nám ušila svetoznáma firma Velebný z Ústí na Orlicí, kde jej majiteľ Zdeněk Velebný sa osobne aj s manželkou zúčastnil na posvätení poľ. štandarty na Oravskom hrade.
( Zdeněk Velebný majitel firmy,ktorý nám ušil zástavu.)

Podotýkam, že uvedené firma ušila aj vlajku Slovenskej republiky po rozdelení Československa.  Firma Velebný šije vlajky do celého sveta. Ich internetová stránka je www.velebny.cz.


(Svedkovia při zástave při skladaní slávnostného sľubu p.Godiš Anton a Jozef Kuchtiak)


(Pasovanie p.Antona Buláka za poľovníka PZ Novoť)


(Slávnostné pasovanie p.Mareka Pidíka za poľovníka PZ Novoť)

Galéria k článku
publikované 01.09.2012