Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača.

Poľovnícke združenie Novoť

Oficiálna stránka združenia

Pozvánka na členskú schôdzu Poľovníckeho združenia Novoť - 3. augusta 2024

publikované 2024-03-27 00:21:35

Dňa 3. augusta 2024 sa uskutoční členská schôdza Poľovníckeho združenia Novoť. Začiatok o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Novoť

Pozvánka na členskú schôdzu Poľovníckeho združenia Novoť - 17. máj 2024

publikované 2024-03-27 00:20:18

Dňa 17. mája 2024 sa uskutoční členská schôdza Poľovníckeho združenia Novoť. Začiatok o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Novoť

Pozvánka na ČSPZ Novoť 4. augusta 2023

publikované 2023-07-24 15:11:33

Dňa 4.augusta 2023 sa uskutoční členská schôdza Poľovníckeho združenia Novoť. Začiatok o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Novoti.

Pozvánka na členskú schôdzu Poľovníckeho združenia Novoť - máj 2023

publikované 2023-05-03 16:07:09

Dňa 19.mája 2023 sa uskutoční členská schôdza Poľovníckeho združenia Novoť. Začiatok o 19.00 hod. v sále kultúrneho domu v Novoti.

Výbor PZ je hodinu predtým (18.00).

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu PZ Novoť 25. február 2023

publikované 2023-02-01 11:13:22

Poľovnícke združenie Novoť pozýva svojích členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 25. februára 2023 o 17:00 v budove Obecného úradu Novoť.

29.7.2016 Členská schodza

publikované 2022-12-27 13:06:17

29.7.2016 Členská schodza o 19:00 - zasadačka obecný úrad Novoť

27.mája 2016 členská schôdza

publikované 2022-12-27 13:05:52

27.mája 2016  členská schôdza o 19:00 - zasadačka obecný úrad Novoť

27.februára 2016 VČS

publikované 2022-12-27 13:05:27

27.februára 2016 VČS o 18:00 zasadačka Obecného úradu

11.2.2017 VČS Agrohotel Novoť o 17,00 hod

publikované 2022-12-27 13:04:58


Poľovnícke združenie Novoť
 

 
  Program VČS dňa 11.2.2017:
1.Zahájenie,schválenie programu podpredseda
2.Voľba overovateľov zapisnice  tajomník
3.Voľba návrhovej a volebnej komisie tajomník
4.Kontrola plnenia uznesenia tajomník
5.Správy  
- správa o činnosti PZ za rok 2016 predseda
- správa o finančnom hospodárení za rok 2016 finanč.hospodár                  
- správa dozornej rady za rok 2016 predseda DR 
- správa poľ.hospodára o splnení plánu lovu za rok 2016 poľ.hospodár
6.Plán hlavných úloh na rok 2017,plán členských schôdzi, plán výboru na rok 2017 predseda               
7.Prijatie nových členov a kandidátov do PZ tajomník
8. Voľby výboru a dozornej rady tajomník
9.Návrh delegáta + náhradníka na snem OPK marec 2017 tajomník
10.Návrh zástupcu PZ do rady OPK tajomník
11.Diskusia podpredseda
12.Prejednanie a schválenie uznesenia z VČS tajomník
13.Zakončenie VČS podpredseda

 

Výročná členská schôdza dňa 14.2.2014

publikované 2022-12-27 13:02:21

Na tejto VČS boli prijatý za riadnych členov PZ Novoť pp. Ing.Martin BOBOŇ, Peter DURČAK.

Pasovanie vykonal predseda PZ a zároveň im odovzdal pasovacie listy,ktoré im budú túto prekrásnu
chvíľu pripomínať. Ďalej ich vyzval, aby boli vždy statočnými a čestnými poľovníkmi, ktorí budú zachovávať a dodržiavať poľovnícke zvyky a tradície, a budú aj statočnými a čestnými občanmi našej vlasti.

Dňa 16.2.2013 sa konala VČS Poľ. združenia Novoť.

publikované 2022-12-27 13:01:49

Dňa 16.2.2013 sa konala VČS Poľ. združenia Novoť.

Na tejto výročnej čl. schodzi bol prijatý za riadneho člena PZ novoť p. Bulvas Jozef z Novoti. Pasovanie za člena PZ Novoť vykonal predseda PZ Novoť a zároveň mu odovzdal pasovací list, ktorý mu bude túto prekrásnu chvíľu pripomínat. Ďalej ho vyzval, aby bol nielen statočným a čestným poľovníkov Poľ. združenia Novoť, ale aj statočným a čestným občanom našej vlasti.

Členské schôdze 2019

publikované 2022-12-27 13:00:36

ROK 2018 :
 
Výstava poľ.trofejí Habovka  od 18 apríla do 22.apríla 2018 Kultúrny Dom

Členské schodze::  18.mája 2018  o 19,00  Obecný úrad
                                10.augusta 2018 o 19,00 Obecný úrad